กรุงไทยหนุนคนไทยมีบ้าน….

กรุงไทยจับมือการเคหะปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ยอดผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2% ผ่อนแสนละ 500 บาท

กรุงไทยจับมือการเคหะปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อย

 

นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ใน โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามวงเงินกู้และการทำประกันคุ้มครองความเสี่ยง โดยดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ในปีแรก และลูกค้าเลือกผ่อนชำระแสนละ 500 บาท/เดือน ในปีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ทำประกัน อีกทั้งยังยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ อีกด้วย

นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ โดยจะนำร่องในโครงการลาดกระบัง โครงการรังสิต คลอง 10/1 โครงการรังสิต คลอง 10/2 โครงการบางโฉลงทาวน์โฮม และโครงการบ้านศรีนวมินทร์ 2

สำหรับสินเชื่อโครงการดังกล่าวมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบทำประกัน MRTA เต็มจำนวนกู้และระยะเวลากู้ หรือทำประกัน GLTSP เต็มวงเงินกู้ระยะทำประกัน 15 ปี โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MRR ลบ 1.75% ปีที่ 3 MRR ลบ 1.8% ปีต่อไป MRR ลบ 1% ส่วนวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่ 2 และ 3 MRR ลบ 1.5% ปีต่อไป MRR ลบ 1%

ทั้งนี้ แบบทำประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำประกัน MRTA/GLTSP อัตรา 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่ 2 MRR ลบ 1.5% ปีที่ 3 MRR ลบ 1.8% ปีต่อไป MRR ลบ 1% ส่วนกู้ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่ 2 MRR ลบ 1.25% ปีที่ 3 MRR ลบ 1.5% ปีต่อไป MRR ลบ 1%

สำหรับแบบไม่ทำประกัน วงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยปีแรก 3% ปีที่ 2 และ 3 MRR ลบ 1.5% ปีต่อไป MRR ลบ 1% ส่วนกู้ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ปีแรก 3.5% ปีที่ 2 และ 3 MRR ลบ 1.5% ปีต่อไป MRR ลบ 1%

 

ที่มา : posttoday

ภาพจาก Pixabay

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ